/\

ANNONS

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Flyg

No smoking please

Det är nästan 20 år sedan det blev förbjudet att röka på alla SAS flygningar. Men resan fram till förbudet började långt tidigare.

Idag är det inte många som lyssnar när kabinpersonalen talar om att flighten är rökfri. De resenärer som faktiskt lyssnar undrar om man fortfarande behöver säga det.

Dagens resenärer tar för givet att flygningarna är rökfria och rökarna är vana vid att de bara får röka i flygplatsernas rökrum (när sådana finns).

Men så har det inte alltid varit. Inställningen till rökning på planen brukade vara helt annorlunda. Faktum är att på 1950-talet hade SAS till och med ett eget cigarettmärke med SAS-märket tryckt på cigaretterna.

Det första förbudet på SAS kom i januari 1986 när Linjeflyg, SAS nationella dotterbolag, förbjöd rökning på sina flygningar. Det var ett naturligt första steg och ett som till och med rökarna kunde hantera eftersom Linjeflygs längsta flygning var linjen Skellefteå – Stockholm, som tog 65 minuter. Rökfria testflygningar hade genomförts och enligt enkäter som gjordes tyckte även merparten av rökarna att flygningarna var trevligare utan rök. 

Foto: SAS

– Det är underbart med en rökfri arbetsmiljö, sa Monica Persson, en av Linjeflygs flygvärdinnor, till Tobaksfakta. Trots att det bara var tillåtet att röka längst bak i planet, var det ofta tjockt med rök i hela kabinen. Det fick ofta ögonen att tåras. 

I det kommersiella flygets barndom kunde resenärerna röka var som helst i planet. Men på 1970-talet, när oron för den passiva rökningens effekter började öka, skilde man rökare och icke-rökare åt.

Under årens lopp experimenterade flygbolagen med olika sätt att skilja rökare från icke-rökare. SAS försökte, liksom andra flygbolag, att skilja dem åt vertikalt, så att rökarna satt till vänster om gången och icke-rökarna till höger med en rökgardin mellan sektionerna. Men efter protester från icke-rökarna infördes den horisontella uppdelningen. 

Ibland nådde fientligheten mellan rökare och icke-rökare oroväckande höjder. I maj 1986, till exempel, rapporterade Expressen att slagsmål brutit ut mellan rökare och icke-rökare på en flygning från Washington till New York och tvingat planet att landa i Baltimore. Tidningarna publicerade även historier om flygvärdinnan som bar gasmask när hon serverade middag i rökarnas sektion och om andrepiloten som fick sparken för att han drog ner syrgasmasken när kaptenen gav sig till att kedjeröka. 

1988 gjorde SAS inrikesflygningarna i Sverige och Norge rökfria och året efter utvidgades policyn till inrikesflygningar i Danmark och flygningar mellan de nordiska länderna. 1996, två år efter att rökrutorna tagits bort från svenska skolgårdar, blev SAS flygningar till Benelux-länderna, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Österrike och Storbritannien rökfria. Och, otroligt nog, är det bara 19 år sedan SAS förbjöd rökning på alla flygningar. Det sammanföll med EU:s förbud mot rökning på flygningar i medlemsstaterna. 

– Vi har infört rökförbudet stegvis, säger Jan Olson, VP of Business Development på SAS. Våra kundenkäter visar ett en överväldigande majoritet föredrar en helt rökfri miljö ombord. Enkäterna visar också att så mycket som 60 procent av de rökande resenärerna accepterar införandet av rökförbud, och att våra frekventa resenärer är de som är mest positiva till rökförbudet. Erfarenheter från våra rökfria europeiska flygningar visar att de flesta rökare kan hantera situationen utan att behöva ta till substitut. SAS val att vara ett helt rökfritt flygbolag stämmer väl överens med vårt mål att vara en bra förebild när det gäller att värna om miljön. 

1997 var internet fortfarande i sin linda och det fanns inga appar, så för att informera resenärerna om den nya policyn publicerade SAS en broschyr på fyra språk som skickades ut till resebyråerna.

Idag är rökning på planet något som hör till det förflutna, precis som behovet att trycka upp broschyrer som förklarar varför flygningarna är rökfria.

Men hur är det med e-cigaretter? SAS har tänkt även på det och på webbplatsen finns e-cigaretter med bland det som är förbjudet: ”Elektroniska cigaretter, cigarrer och pipor får inte användas ombord”. Och ombord innefattar även toaletterna, om du undrade. 

 

Text: Risto Pakarinen 

Blev du inspirerad av den här artikeln?

Ge den en tumme upp!

likes

Boka resa

Stäng kartan

Kategori

Från artikeln

Dela tips

Stäng

Letar du efter något speciellt?

Filtrera din sökning

Stäng